Kurser

Mina utbildningar, kurser, Workshops och föreläsningar kan du numera hitta på Hälsloflödet AB


Så är du nyfiken på ex Lymfascia massage, bindväv & vagus. Hur din hållning påverkar hela din kropp och ditt mående,


Välkommen hit!


HälsoflödetAB 

Från många flöden till ett hälsoflöde


Tillsammans har vi (Yvonne Kamb och Christina Carlsson) lång och kompletterande erfarenhet inom hälsobranschen. Tillsammans har vi skapat ett koncept som vi även jobbat efter i våra behandlingar. Under 2022 har vi börjat utbilda andra i vårat koncept. Tidigare skickade vi under en längre tid kunder emellan Postural Rörelse och Hamaya beroende på vilken del i kroppen eller sinnet som behövts prioriteras just då. Vi har insett hur viktigt det är att jobba med alla flöden och att alternera emellan dem. Tillsammans kom vi fram till att ett eget koncept och ett gemensamt företag var bästa vägen fram. Här är tanken att terapeuten ska ha kunskap att jobba med och prioritera vad klienten behöver. Men även skicka klienter till terapeuter som är experter på andra delar som inte ingår i vårt koncept som tex kost.


Att ge tillbaka handlingskraften och kunskapen att påverka sin egen hälsa är en viktig del för oss. Genom att ge klienter och terapeuter tillgång till verktyg både on-line och fysiskt på plats vill vi sprida vårt koncept. Vi hjälper individen (både kund och terapeut) att förstå hur och varför vi behöver sammanbinda de fysiska kroppssystemen med det emotionella och mentala. I konceptet hjälper vi individen att prioritera vilket system de kanbörja med för att sen kunna ta sig vidare. Vi vill ge en grund att utgå ifrån till de som inte har en. Sammanbinda och lyfta fram varje individs talang och kunskapsregister genom att använda den livserfarenhet, kunskap och intuition denne redan har. Med andra ord vill vi att vårat koncept ska binda samman all den kunskap som redan finns hos klienten och terapeuten.